جناب آقای رهباریان

شرکت صنایع غذایی پالود

ما در مجموعه پالود یکی از مکانیزه ترین خط تولیدهای لبنیات را در سراسر کشور راه اندازی و مدیریت می کنیم. مجموعه ای با بیش از 500 نفر پرسنل و محصولاتی با کیفیت که به شدت مورد توجه کشورهای همسایه قرار گرفته است. سیستم صدگان با قرارگرفتن در تمامی خطوط تولید، نگهداری و فروش محصولات استقرار یافته و به جرات می توان گفت که مهمترین نقش در مکانیزه کردن فرآیندها را ایفا می کند. تمامی واحدها اعم از آزمایشگاه، برنامه ریزی تولید، کنترل کیفیت، انبار، فروش و بازرگانی و … به صدگان اعتماد کامل داشته و مدیریت جریان عملکردی بخش خود را با آن مدیریت می کنند.