خدمات صدگان​

تیم خدمات پس از فروش صدگان در کنار شماست

خدمات استقرار و پیاده‌سازی

 1. با شما جلسه نیازسنجی برگزار می‌کنیم.
 2. برنامه استقرار پیشنهادی را به شما ارائه ‌می‌کنیم.
 3. در صورت نیاز، بهبود فرایند پیشنهاد می‌کنیم.
 4. با Best Practices صنعت راهنمای شما هستیم.
 5. در صورت نیاز گزارش‌های پیشرفته برای شما تهیه می‌کنیم.
 6. اطمینان حاصل می‌کنیم که با موفقیت سیستم را استفاده کنید.

پیاده سازی راهکار

انتخاب راهکار برتر

ارائه راهکارها

بررسی نیازها

گزارش شناخت

گزارش شناخت

بررسی نیاز ها

ارائه راهکارها

انتخاب راهکار برتر

انتخاب راهکار برتر

پشتیبانی نرم‌افزار

 • پس از خرید، یک سال پشتیبانی رایگان از طرف ما دارید.
 • نگران نوع پشتیبانی نباشید. آنلاین، تلفنی و حضوری کنار شما هستیم.
 • نمایندگان صدگان در زمینه خدمات مالی نیز در کنار شما هستند.

آموزش حسابداری، مالی و نرم‌افزار

 • آموزش‌های نرم‌افزاری به شما ارائه می‌کنیم تا در کار با نرم‌افزار به مشکل نخورید.
 • آموزش‌های حسابداری برگزار می‌کنیم تا دانش شما به‌روز باشد.
 • موسسه آموزشی هستید؟ با ما در تماس باشید فرصت همکاری‌های آموزشی زیادی پیش رو داریم.