ابطال بند ۱۱ بخشنامه شماره ۲۸۰۰۴ـ ۱۲/۱۱/۱۳۸۸ معاونت مالیات بر ارزش افزوده

مورخ ۱۳۹۷/۳/۱ #ش۳۴۸۹۷ رای دیوان: ابطال بند ۱۱ بخشنامه شماره ۲۸۰۰۴ مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۱۲ شماره دادنامه: ۳۴۸ تاریخ دادنامه: ۰۱/۰۳/۱۳۹۷ کلاسه

مورخ ۱۳۹۷/۳/۱ #ش۳۴۸۹۷ رای دیوان: ابطال بند ۱۱ بخشنامه شماره ۲۸۰۰۴ مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۱۲ شماره دادنامه: ۳۴۸ تاریخ دادنامه: ۰۱/۰۳/۱۳۹۷ کلاسهمورخ ۱۳۹۷/۳/۱ #ش۳۴۸۹۷ رای دیوان: ابطال بند ۱۱ بخشنامه شماره ۲۸۰۰۴ مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۱۲ شماره دادنامه: ۳۴۸ تاریخ دادنامه: ۰۱/۰۳/۱۳۹۷ کلاسهمورخ ۱۳۹۷/۳/۱ #ش۳۴۸۹۷ رای دیوان: ابطال بند ۱۱ بخشنامه شماره ۲۸۰۰۴ مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۱۲ شماره دادنامه: ۳۴۸ تاریخ دادنامه: ۰۱/۰۳/۱۳۹۷ کلاسه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *